2015 Ενημερωμένη Μελέτη Ανάπτυξης και Συντήρησης

Conservation and Development Plan Update

20 Φεβρουαρίου 2015 / 20 February 2015

Προσχέδιο Ελληνικής Έκδοσης

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης χρησιμοποιώντας τα + ή εικονίδια στην κορυφή του περιθωρίου για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης (κάτω). Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο στην επάνω περιθώριο δεξιά πλευρά της οθόνης κάτω από είτε: 1) να δείτε το σχέδιο σε λειτουργία πλήρους σελίδα, 2) εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του σχεδίου, ή 3) να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του σχεδίου. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να “Allow” ένα σενάριο για να τρέξει αν ο browser σας το απαιτεί.

View document by clicking this link Προσχέδιο Ελληνικής Έκδοσης which will open the document in a new tab in your browser.

Or view  this document without leaving this page:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top
Translate »